Premi Internacional d'Humor Gat Perich 1997.

cescpremi1997Cesc. Premi Honorífic.

Francesc Vila Rufas, Cesc va néixer al barri de Sant Gervasi de Barcelona, el 1927. El seu pare, Joan Vila, també era dibuixant i havia publicat assíduament a la premsa catalana durant les primeres dècades del segle utilitzant el pseudònim "d'Ivori".

Als tretze anys, Cesc va ingressar a l'escola Massana i als quinze celebrava la primera exposició dels seus dibuixos humorístics, a la Sala Rovira. El 1952, arran d'una nova exposició de dibuixos a la Sala Jaimes, fou contractat pel Diario de Barcelona per fer l'acudit diari. Durant deu anys, Cesc feu la vinyeta del degà de la premsa catalana, amb el títol La vida en broma, i algunes d'aquestes vinyetes foren recollides en un llibre amb el mateix títol, que es publicà el 1955. Dos anys abans havia fundat i dirigit la revista humorística Tururut!, on hi dibuixaren Muntañola, Peñarroya, Escobar, Conti, Castanys i d'altres ninotaires del moment.

Cesc fou sol·licitat per dibuixar al diari Tele/Exprés en el moment de la seva aparició, i d'aquest diari passà a El Correo Catalán. Compaginà aquesta vinyeta diària amb col·laboracions a revistes com Gaceta ilustrada, Mundo, Serra d'Or, Tele/estel, Por Favor, Cavall Fort, Catalunya Música, amb la celebració d'exposicions, el dibuix publicitari, col·laboracions a premsa estrangera (Paris Match, Pardon o Punch), i l'edició de llibres. Abandonà la vinyeta diària a El Correo Catalán per dedicar-se a la pintura, però tornà a publicar pocs anys després al poder fer-ho en català amb l'aparició de l'Avui.

El 1970 guanyà el premi Ciutat de Barcelona, el 1998 ingressà a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi i l'any 1997 li fou concedit el Premi Internacional d'humor Gat Perich d'honor.